Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne

praca tłumaczaRozwój biznesu i wielu nowoczesnych gałęzi przemysłu postawił przedsiębiorców przed koniecznością rozwinięcia swojego rynku zbytu na obszar zagranicy. Do prawidłowego przebiegu nie tylko licznych transakcji, ale i wielu spotkań z międzynarodowymi przedstawicielami i kontrahentami, niezbędna jest obecność doświadczonego tłumacza.

Ze względu na to, że nie zawsze zdolności językowe są wystarczające do sprawnego komunikowania się za pośrednictwem języka zawodowego, tłumaczenia powinny być zlecone osobie kompetentnej, która najlepiej wyraziłaby intencje przedsiębiorcy w języku obcym. Współcześnie więc wielkie korporacje i małe przedsiębiorstwa chętnie uczestniczą w międzynarodowych spotkaniach biznesowych, szkoleniach pracowników z innych oddziałów, konferencjach i seminariach w gronie specjalistów branżowych z różnych regionów świata nie tylko ze względu na możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz zdobycia nowych doświadczeń, ale na możliwość negocjowania wartościowych kontraktów oraz pozyskiwania partnerów handlowych. Myśląc i mówiąc o tłumaczeniach najczęściej koncentrujemy swoją uwagę na przekładach pisemnych, obejmujących tłumaczenia książek, prospektów reklamowych czy ważnych pism urzędowych, niemniej jednak niezwykle ważne są tłumaczenia ustne ? symultaniczne i konsekutywne, za pomocą których znacznie swobodniej można się komunikować z interlokutorem nie znając biegle ? lub wcale ? jego języka.

Wiadomo oczywiście, że w przypadku wielkich konferencji czy spotkań z klientami to od zleceniodawcy zależy ich przebieg, tłumacz jednak zapewnia im sprawny i właściwy przepływ informacji. Dlaczego tłumaczenia ustne są tak ważne? Głównie dlatego, że niezwykle łatwo popełnić faux pas, które może pociągać za sobą katastrofalne skutki nie tylko dla samych negocjacji, ale i dla całego przedsiębiorstwa. Niedokładne porozumiewanie się i nieprecyzyjny dobór słownictwa, może nie tylko utrudnić nawiązanie kontaktu, ale i przynosić szkody i jednej, i drugiej stronie. Tłumacz ustny musi przede wszystkim zachowywać kilka podstawowych zasad, aby jego praca przebiegała należycie oraz żeby obie strony negocjacyjne czuły się w jego towarzystwie swobodnie. Przede wszystkim więc taka osoba powinna być niezauważalna dla otoczenia i dyskretna, można ją określić mianem ?cienia?, który nie będzie się wyróżniał, ani podkreślał ostentacyjnie swojej obecności. Ze względu na to, że osoba tłumacza ma niejako reprezentować swojego zleceniodawcę podczas ewentualnych negocjacji czy konferencji, musi doskonale znać etykietę biznesową, ubierać się adekwatnie do sytuacji, wiedzieć jak się zachowywać i jednocześnie dobrze wypełniać powierzone zadanie. Ze względu na to, że podczas spotkań handlowych nie może być mowy o jakichkolwiek potknięciach, tłumaczenia muszą być przeprowadzane w oparciu o konkretną wiedzę z zakresu poruszanych kwestii. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby tłumacz dokonywał przekładu nie mając pojęcia o tym, o czym mówi. Oferująca swoje tłumaczenia Edeka stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, ponieważ powszechnie wiadomo, że brak odpowiedniego przygotowania i nieumiejętność umieszczenia treści w szerszym kontekście może pociągać za sobą konsekwencje, takie jak chociażby ośmieszenie zleceniodawcy na tle konkurencji. Niezwykle ważne jest zatem to, aby nie tylko znać dokładnie znaczenie poszczególnych słów, ale i niuanse i zawiłości językowe, które podkreślają istotę funkcjonowania konkretnych mechanizmów transakcyjnych.

biuro tłumaczeń

Tłumaczenia mogą być także swoistym rodzajem mediacji, a sam tłumacz bardzo często przybiera rolę moderatora, który zbliża do siebie rozmówców z różnych kręgów kulturowych, pomaga im przełamać pewne bariery i ułatwia swobodę przepływu ważnych informacji. Wiadomo, że nie jest łatwo spełnić takie wymagania, dlatego też członkowie specjalistycznych biur tłumaczeniowych włączają do swojego grona tylko te osoby, które najlepiej sprawdziłby się w roli tłumacza-reprezentanta. Ze względu na to, że wymagania obejmują nie tylko tłumaczenia ustne rozumiane wprost, biura tłumaczeniowe specjalizują się w tłumaczeniach ustnych konsekutywnych, tłumaczeniach ustnych symultanicznych oraz obsłudze technicznej tłumaczeń ustnych i konferencji nie tylko na terenie Polski, ale i poza jej granicami. Tłumaczenia konsekutywne polegają na dokonywaniu przekładu dopiero wtedy, kiedy rozmówca kończy swoją wypowiedź. Tłumacz znajduje się zazwyczaj obok osoby mówiącej i wypełnia swoje zadanie w ?przerwach? wypowiedzi prelegenta. Całe przemówienie podzielone jest zatem na części, których treść jest systematycznie przekazywana słuchaczom fragment po fragmencie.

Tłumaczenia symultaniczne zaliczane są do najtrudniejszych rodzajów przekładu, ze względu na to, że osobę tłumacza musi charakteryzować doskonała podzielność uwagi i umiejętność błyskawicznego słuchania i przekładania wypowiedzianych słów z minimalnym, około dwusekundowym opóźnieniem. Tłumacz jest więc określany mianem ?ust?, które wypowiadają się w czyimś imieniu i dbają o jego interesy. Tłumaczenia symultaniczne zmuszają osobę przekładającą do podążania słowo za słowem za mówcą i podawanie docelowego tekstu ?na żywo?, niemal jednocześnie z nim, dlatego też nie może być tu mowy o jakimkolwiek powtarzaniu wypowiedzianych kwestii. Tłumacz musi więc posiadać umiejętność doskonałej koncentracji i pracy w niezwykle stresujących warunkach, co jest niemal tak samo ważne, jak doskonała znajomość specjalistycznego słownictwa. Tłumaczenia symultaniczne, zwane też równoczesnymi podzielone są na kilka kategorii, z których najważniejsze są tłumaczenia szeptane, kabinowe oraz prawne. W przypadku ?szeptanek? tłumacz nie korzysta ze specjalistycznego sprzętu, ale znajduje się blisko swoich słuchaczy i ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź prelegenta. Tłumaczenia kabinowe wymagają już współudziału urządzeń, takich jak mikrofony i dźwiękoszczelne kabiny oraz słuchawki, z których korzystają uczestnicy spotkania. W czasie rzeczywistym tłumacz ze swojego pomieszczenia przekłada do mikrofonu z języka źródłowego wypowiadane treści. Tłumaczenia prawne z kolei odnoszą się bezpośrednio do sporządzania przekładu wszędzie tam, gdzie konieczna jest znajomość zawiłości prawnych oraz postępowań sądowych.